Den léčivých studánek

(2. březen)

   Období měsíce Nuin, tedy jasanu, byl odedávna považován za dělící období mezi dvěma světy (stejně jako samotný jasan, kterému je období zasvěcené). V tomto svátku je stále patrná patronace bohyně Brigit nad celým krajem. Právě proto byl 2. březen zvolen pro tradiční keltský svátek, při němž byly uctívány posvátné prameny. 

   Pro Kelty nebyla voda jen jedním z elementů, ale velmi často také branou - přelomem - mezi dvěma světy. Mnoho keltských bohů sídlilo právě v mlze nad jezery . Léčivé studánky se dodnes dochovaly v keltských zemích a těší se velké úctě místních lidí. V tento čas lidé stále chodí k pramenům a zpívají jim písně, pokrývají je květy, bylinami i šperky. Ještě dnes často nalezneme ve studánce vhozené mince nebo jiné předměty, které zde lidé zanechávají ve snaze, že tak de facto upozorní bohy na svou přítomnost a ti vyslyší jejich přání.

   Dochované rituály se odrážejí v kruhu tradic, kdy lidé (a zejména mladé dívky) tančí v kruhu kolem studánky, držíc za ruce. Tento tanec se pohyboval směrem vpravo. Po otevírání studánek následovala velká hostina, zasvěcená Bohyni Brigit i jiným bohům posvátných vod. 

   Pokud tedy někdy v tomto období uvidíte na vsi procesí lidí, jak míří k říčkám, studánkám, nebo jezerům, či vodáky otevírající řeky, pamatujte na fakt, že tento zvyk má mnohem starší kořeny.

 

autorem textu je Petr Lunwer Bílek