Keltové,

tajemný národ, který se zrodil z evropského pravěku a ze své předpokládané pravlasti

kdesi v srdci našeho kontinentu se dokázal rozšířit takřka do všech jeho koutů.

Ačkoli byla keltská expanze ohromující a nějaký čas trápila i antické národy,

nestačilo to

a Keltové o pár století později zmizeli v propadlišti dějin.

Jediné psané zprávy o nich máme ze záznamů, které vytvořili vesměs jejich nepřátelé,

a ty lze tudíž jen stěží pokládat za zcela objektivní.

I přes takto kusé informace se badatelům podařilo utvořit si obraz o životě

těchto lidí a o jejich kultuře i víře.

 

 


Kontakt

Keltský kruh

Brno-Maloměřice a Obřany