Maloměřice a Obřany leží v severovýchodním části města Brna na březích řeky Svitavy a představují vstupní bránu do nejjižnější části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Území někdejších samostatných obcí Maloměřice a Obřany je osídleno téměř nepřetržitě již od pravěku. Významnými archeologickými lokalitami jsou Hradisko v Obřanech datované do doby bronzové, mohutné opevněné hradiště vysoko nad řekou Svitavou, proslulé svojí rozlohou a velkým množstvím nálezů, lokalita Holý kopec u Maloměřic, kde je doložena přítomnost pravěkého člověka již ve starší době kamenné hojnými nálezy štípaných kamenných nástrojů. Při stavbě nákladního nádraží v Maloměřicích roku 1941 bylo odkryto keltské pohřebiště ze  4.-3. století př. n. l., největší svého druhu na Moravě. Nejznámějším a velmi cenným nálezem je soubor bronzových litých kování, kterými byla ozdobena dřevěná konvice, vynikající doklad keltského umění. Z obřanské kotliny jsou známy i nálezy dokládající přítomnost Slovanů. Maloměřice jsou poprvé zmiňovány koncem 12. století. K Brnu byly připojeny v roce 1919. Obřany jsou zmiňovány od 1. poloviny 13. století.


Kontakt

Keltský kruh

Brno-Maloměřice a Obřany